Den: 28. 3. 2020

Olgoj Chorchoj – žetony akcí

Ve hře Olgoj Chorchoj získávají hráči žetony akcí, díky kterým později mohou tyto akce ve vhodnou chvíli provést. Zisk žetonu je možné provést dvojím způsobem.

Získání žetonu akce

  1. Na některých herních dílcích v místě určeném pro normální výsadek, jsou z přípravné fáze kola umístěny žetony akce tak, že je vidět efekt akce. Podle toho se hráč může rozhodovat, zda má o zisk takového žetonu akce zájem, jestli ho akce zajímá. Pokud hráč umístí výsadkáře na toto místo, může si žeton akce vzít a umístit ho do jednoho slotu pro žetony akcí na herní desku hráče.
  2. V každém rohu herního plánu je matice 2×2 žetonů akcí, které jsou otočeny nahoru stranou zobrazující profesi, takže nejsou vidět efekty akcí. Pokud hráč provede výsadek na herní dílek, který sousedí s herním dílkem, na němž už je cizí výsadkář a pokud kombinace jejich vzájemných profesí odpovídá nějaké kombinaci v rohu herního plánu, získá každý hráč odpovídající žeton akce a může si ho umístit po jeho otočení do jednoho slotu pro žetony akcí na svou herní desku hráče.
  3. Pokud jsou oba výsadkáři z výše uvedené situace v držení stejného hráče, tento hráč získává najednou hned oba žetony akcí a může si je oba umístit do dvou slotů na své desce hráče. Je jedno, zda oba do stejné řady akcí, nebo jeden do řady pro jednorázové akce a druhý pro trvalé akce.
  4. Pokud na místě výsadku podle bodu 2) leží ještě i žeton akce podle bodu 1), musí se hráč rozhodnout, jestli využije možnosti vzít si jeden odkrytý žeton z místa výsadku, nebo má zájem o dva zakryté žetony z rohu herního plánu. Hráč tedy nemůže využít obou příležitostí pro získání tří žetonů najednou.

Kam se získanými žetony akcí

Pokud je slot ještě stále uzamčen, tzn. je na něm označovací kulatý žeton, vloží hráč žeton akcí pod tento označovací kulatý žeton tak, aby viděl ikonu znázorňující efekt akce a kulatý označovací žeton položí na žeton akce. Od této chvíle ještě nemůže efekt akce využívat, dokud neodemkne slot přesunutím označovacího kulatého žetonu na některé z počítadel přeživších nebo produktů.

Pokud je slot už otevřený, tzn. že na něm není žádný označovací kulatý žeton, může hráč začít efekt akce na daném žetonu akcí využívat od této chvíle v příslušné fázi.

Popis akcí

Fáze 1. – Briefing

Inženýrství

Efekt

Přemění 3 produkční body za 5 taktických bodů.

Použití

Akce Inženýrství se hrají jako úplně první akce ve fázi Briefingu. Po oznámení zahrání této akce hráč posune o 1 pole zpět ukazatele na třech stupnicích produktů podle vyobrazené profese a připíše si místo toho 5 taktických bodů.
Pokud se posunutím zpět dostane ukazatel mimo počítadlo (na nulu), je hráč povinen umístit ukazatel na jím vybraný slot pro žetony akcí a tím si tento slot vlastně zamkne. Akci, která je umístěna v tomto nově zamčeném slotu, ať je ve stavu před použitím, nebo již použitá, nebude moci do chvíle, než slot opět odemkne, využívat. Je možno takto zakrýt/zamknout i slot, kde je akční žeton této akce Inženýrství. Takový žeton tedy napřed hráč otočí stranou se symbolem profesí nahoru, aby bylo zřejmé, že akce byla použita a pak ji zamkne položením ukazatele.
Zamčené sloty nelze použít ani pro akce, ani pro uzdravování!