Olgoj Chorchoj - fáze Mentální vliv

Podrobné kroky

  1. Zamíchání balíčku oddehraných karet Olgojů
  2. Rozdání karet hráčům do počtu 9
  3. Umístění Olgojů pod sloupce
  4. Odehrání akčních žetonů pro tuto fázi

Zamíchání balíčku

V prvním kole si připravte balíček všech 36 karet Olgojů.
V dalších kolech se postup pro přípravu balíčku mírně liší podle počtu hráčů:

  • Při hře 2 nebo 3 hráčů přidejte k balíčku nerozdaných karet (viz. obrázek a další bod) i ty karty, které v minulém kole hráči poslali do útoku a po něm byly odstraněny z herního plánu.
  • Při hře 4 hráčů neexistuje balíček nerozdaných karet, protože se vždy rozdají všechny. Připravte si tedy jen odehrané karty odstraněné z herního plánu.

Takto vzniklý balíček karet pečlivě zamíchejte a připravte k rozdávání.

Sloupce se číslují zleva doprava. Řady se číslují od nejbližší k nejvzdálenější. To vše z pohledu každého hráče. Modře označený balíček nerozdaných karet vznikne při hře dvou či tří hráčů. Každý hráč dostane do ruky karty do počtu 9 tak, aby ostatní hráči neviděli jaké má.

Rozdání karet

V prvním kole rozdejte každému hráči 9 karet Olgojů.
V dalších kolech hráčům rozdejte tolik karet, aby měli na ruce 9 karet včetně těch, které hráčům zbyly z minulého kola.

  • Při hře 4 hráčů se rozdají všechny karty.
  • Při hře 2 nebo 3 hráčů zůstane 18 nebo 9 karet nerozdaných. Ty dejte jako balíček nerozdaných karet poblíž herního plánu rubem nahoru (viz. obrázek výše), aby nikdo neviděl, kteří Olgojové se v kole nedostanou do hry.

Umístění Olgojů

Hráči si prohlédnou 9 karet Olgojů, které jim byly rozdány. Ostatním hráčům je nikdy neukazují. Hráči si virtuálně v hlavě očíslují sloupce zleva doprava od jedné do šesti. Pod každý sloupec herního plánu nyní umístí každý hráč právě jednoho Olgoje dle svého výběru. V tomto sloupci bude ve fázi Útok Olgojů daný Olgoj útočit. Řadu, ve které zaútočí, určuje číslo na kartě Olgoje. Řady se virtuálně číslují od jedné do šesti směrem od hráče.
Na konci tohoto kroku mají hráči před sebou právě jednu kartu Olgoje pod každým ze sloupců, otočené rubem nahoru, aby ostatní neviděli, v jaké řadě budou jeho Olgojové útočit.

Pod každý sloupec jednu kartu Olgoje tak, aby soupeři neviděli, kam (na jakou řadu v daném sloupci) budou Olgojové útočit. Zbylé 3 karty si nechat v ruce nebo odložit si je stranou, opět tak, aby soupeři neviděli jejich líc.

Odehrání akčních žetonů